logo

Starterslift

Wie is Starterslift:

Stichting Starterslift scout, screent en ondersteunt startende ondernemers in West- en Midden-Brabant. Met de juiste kennis, faciliteiten, connecties en financiële middelen draagt Starterslift actief bij aan het uiteindelijke doel van de starter: een geslaagde onderneming. Sinds 2006 verstrekt Starterslift ook (micro)kredieten aan startende ondernemers.

Starterslift is actief in West- en Midden-Brabant en werkt vanuit meerdere locaties. Starterslift heeft een eigen vestiging in Breda en Tilburg en is fysiek aanwezig binnen Avans Hogeschool, AKV|St.Joost, de NHTV internationaal hoger onderwijs Breda en de Universiteit van Tilburg.

In Starterslift werken de overheid, het bedrijfsleven en kennisinstellingen samen met als doel het stimuleren van werkgelegenheid en economische groei. Starterslift wordt mogelijk gemaakt door en werkt samen met Avans Hogeschool (waaronder AKV|St.Joost), Bosch, Colin, Gemeente Breda, Gemeente Tilburg, Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland, NHTV internationaal hoger onderwijs Breda, NV Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, NV REWIN West-Brabant, OP-Zuid (Provincie Noord-Brabant, Ministerie van Economische zaken, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), Provincie Noord-Brabant, Rabobank, REAP West-Brabant, Seedlinqs - Ericsson Telecommunicatie BV, Syntens, TechnoPartner, TechnoStars en Universiteit van Tilburg.

Doelgroep:

Starterslift ondersteunt ambitieuze startende ondernemers met innovatieve, onderscheidende ideeën of bijzonder talent. De starter is de start van een eigen bedrijf aan het voorbereiden of is recent gestart (niet langer dan vijf jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) en is gevestigd (of gaat zich vestigen) in West- en Midden-Brabant.

Producten & diensten:

Elke ondernemer heeft binnen Starterslift een eigen aanspreekpunt in de vorm van een specialistische projectmanager. Samen stippelen zij het ontwikkeltraject uit dat de starter gaat doorlopen op weg naar een geslaagde onderneming. Starterslift beschikt over een geïntegreerde ondersteuningsstructuur met faciliteiten die de starter vooruit helpen. De projectmanager neemt hierbij een proactieve en participerende houding aan en treedt op als procesmanager, sparringpartner, vraagbaak en ambassadeur.

De faciliteiten die Starterslift biedt:

  • Financiering: eigen fonds met startkapitaal en ingangen bij banken en informal investors.
  • Huisvesting: werkplekken te midden van andere startende ondernemers.
  • Training: praktische training in ondernemerschap gericht op het aanleren en verbeteren van ondernemerskennis en –vaardigheden met als resultaat een ondernemingsplan.
  • Netwerk: eigen netwerkbijeenkomsten en toegang tot het netwerk van Starterslift.
  • Coaching: individuele begeleiding door een ervaren ondernemer.
  • Kennis & faciliteiten: juridisch, financieel, administratie, marketing, communicatie, licenties, octrooien, auteursrechten. meet- en testapparatuur, laboratoria, onderzoeksresultaten, statistische gegevens, databases etc.

Coaching

Coaching mogelijkheden: ja
Kosten coaching: nee
Aanvullende kosten: nee

Adres:

Starterslift
contactpersoon: dhr. J. Sebregts
Reduitlaan 33
4814DC Breda
076 888 3040
info@starterslift.nl
www.starterslift.nl