logo

MICCRO-data: facts first then opinions!

  Het Centrum voor Microfinanciering Inholland

  Het Centrum voor Microfinanciering Inholland is onderdeel van het lectoraat Microfinanciering en Kleinbedrijfontwikkeling van Hogeschool Inholland en gevestigd in Den Haag.

  Het Centrum houdt zich bezig met onderzoek, overdracht en transformatie van kennis op het gebied van Microfinanciering en Kleinbedrijfontwikkeling. Wij streven naar verbreding en verdieping van kennis en de toepassing daarvan in het onderwijs en in de praktijk. Wij gaan uit van het principe:  …. ' er is veel kennis uit het Zuiden bruikbaar in het Noorden'…. Wij houden ons bezig met het opzetten, ontwikkelen en uitvoeren van praktijk gebaseerd onderzoek. Het onderzoek richt zich vooral op onderwerpen die een centrale rol spelen in de ontwikkeling van microfinanciering in Nederland. Centraal staat de vraag  hoe Microfinanciering  ondernemende mensen kan stimuleren?


  Met derden bouwen wij aan een netwerk om snel en effectief over de juiste informatie te beschikken die in onderzoek en beleid gebruikt kan worden. Wij voeren verschillende onderzoeken uit om de kennis uit het Zuiden met betrekking tot microfinanciering verder te ontwikkelen en te actualiseren. Deze kennis kan ook toegepast worden in het onderwijs.

  De informatie wordt zodanig  geordend dat de gebruiker ze kan vergelijken met de gegevens van de MiXmarket en  databases van andere Europese instellingen (EMN, EU/EC).

  Voor meer informatie: www.inholland.nl/microfinanciering

  De kenniskring wordt geleid door , Klaas Molenaar (lector) . Hij is oprichter en algemeen directeur van Triodos Facet (1990), adviesbureau gespecialiseerd op het terrein van ondernemerschapsontwikkeling en financiering voor micro en kleine bedrijven. Hij is lid van de Raad voor Microfinanciering in Nederland en President van het bestuur van het European Microfinance Network (EMN).