logo

MICCRO-data: facts first then opinions!

  VSB fonds

  Het VSBfonds zet zich in voor de kwaliteit van de Nederlandse samenleving. Het fonds wil aanzetten tot participatie, ontmoeting, inspiratie en bewustwording. Dat doet het VSBfonds door projecten die dat mogelijk maken zowel financieel, met kennis als met zijn netwerk te ondersteunen.

  Voor mensen aan de onderkant van de samenleving is de weg naar participatie en individuele ontwikkeling soms lastig. Door de mogelijkheden van microfinanciering in Nederland goed te onderzoeken en door het bouwen van een goede kennis- en netwerkstructuur, kan het Lectoraat Microfinanciering een bijdrage leveren aan initiatieven die de arbeidspositie van deze doelgroepen verbeteren. Daarom ondersteunt het VSBfonds het lectoraat. 
  Sinds zijn start in 1990 heeft VSBfonds voor ruim € 550 miljoen maatschappelijke projecten en initiatieven ondersteund die bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving. VSBfonds is actief in de sectoren Mens & Maatschappij en Kunst & Cultuur.

   

  www.vsbfonds.nl