logo

MICCRO-data: facts first then opinions!

  Welkom op de MICCRO-database

  De database, Microfinance Information Collection by the Centre for Microfinance for Research Organisations  Inholland, kortweg MICCRO-data is opgezet door het Centrum voor Microfinanciering Inholland. Wij verzamelen informatie over de aanbieders van microfinanciering in Nederland . Deze informatie stellen wij  beschikbaar voor onderzoeksdoeleinden. Aanbieders van microfinanciering  kunnen leren van de bestaande kennis ; de vergelijkingen kunnen gebruikt worden voor verdere ontwikkeling.

  Wij verzamelen op deze database alleen informatie over aanbieders van microfinanciering (microkrediet, microsparen, microverzekeringen, microgaranties) in Nederland.  Informatie over coaching, begeleiding en andere aanvullende diensten vindt u op www.eigenbaas.nl  

  Er zijn  drie databasesystemen:

  • Database I - algemeen  is toegankelijk voor iedereen. Hier vindt u geordend alle algemene informatie van de aanbieders van Microfinanciering in Nederland.
  • Database II – onderzoek is toegankelijk voor leden van MICCRO-data. Hier kunt  u gedetailleerde informatie over de aanbieders van Microfinanciering in Nederland  vinden.  U moet zich registeren als lid om toegang te krijgen tot deze database. Wij accepteren als lid : aanbieders, onderzoekers, adviseurs, beleidsmakers en financiers.   
  • Database  III - ontwikkeling  is  alleen toegankelijk voor de aanbieders van microfinanciering die zich hebben aangemeld bij de database. 

  Waarom MICCRO-data?
  Het is moeilijk om snel aan actuele  informatie te komen over Microfinanciering in Nederland.  Dit is een probleem voor onderzoeksinstellingen, universiteiten, hogescholen , beleidsmakers en uitvoerders. Ook studenten en scholieren die zich willen oriënteren op dit onderwerp hebben moeite om zelfs algemene informatie te verkrijgen. Aanbieders van microfinanciering worden overspoeld met vragen en kunnen niet iedereen helpen. Zij zetten hun staf liever in voor het verstrekken van de microkredieten!

  Wij bundelen en ordenen de aanwezige informatie en stellen die beschikbaar aan de samenleving. Ook ontwikkelen wij een bibliotheek op  met alle rapporten over microfinanciering in Nederland . Ook. onderzoeksrapporten uit het buitenland bruikbaar voor de Nederlandse microfinancieringsector worden opgenomen in  MICCRO-data.

  Wie kunnen MICCRO data gebruiken?

  MICCRO-data is dé database voor Microfinanciering in Nederland  voor onderzoekers, uitvoerders,beleidsmakers, financiers en studenten  informatie over en kennis over microfinanciering zoeken.  Aanbieders van Microfinanciering kunnen via de database van elkaar  leren….. ´kennis door MFI´s voor MFI´s”…….

  Met de gegevens kan de ontwikkeling van de sector en die van individuele instellingen of programma’s  gevolgd en geëvalueerd worden. Dit leidt to (meer) inzicht in het functioneren van individuele aanbieders en de bijdragen van de microfinancieringsector (biivoorbeeld haar groei, effect op werkgelegenheid, toename van  sociale participatie).

  Op deze wijze draagt een ieder bij aan de ontwikkelingen van de Nederlandse Microfinancieringsector.

  MICCRO KREDIETEN

  DATABASE

  graph

  Welkom op de MICCRO-database, eigendom van het Centrum voor Microfinanciering INHolland. MICCRO-Database staat voor Microfinance Information Collection by the Center for Microfinance for Research Organisations.

  Nieuws

  Landelijke bijeenkomst: Volg je hart

  24 september 2010

  'Investeer in ondernemerschap, want ondernemerschap integreert en emancipeert.'

  Die oproep deed Hans Kamps, voorzitter van de nieuwe Stichting Microfinanciering en Ondernemerschap Nederland, aan het toekomstige kabinet. Lees verder >>