logo

Garantiefonds Microkrediet Amsterdam

Wie is Garantiefonds Microkrediet Amsterdam:

Het Garantiefonds Microkredieten Amsterdam geeft garanties af voor bankleningen. Het gaat om minimaal € 5.000 en maximaal € 35.000 per onderneming. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd dan krijgt u een garantverklaring, een soort tegoedbon, waarmee u naar een bank kunt gaan voor een lening voor uw onderneming. In de verklaring staat dat het Garantiefonds Microkredieten Amsterdam borg zal staan voor het garantiebedrag. U krijgt hierdoor een onderpand, waardoor de bank u makkelijker aan een lening kan helpen. U leent bij de bank en de gemeente stelt zich garant voor maximaal 3,5 jaar.

Doelgroep:

  • U start of heeft een onderneming in Amsterdam, woont in Amsterdam en bent tussen de 18 en 65 jaar oud.
  • U kunt niet of niet voldoende worden geholpen met een reguliere bankfinanciering of een lening op grond van wettelijke regelingen zoals het Besluit bijstandverlening zelfstandigen.
  • U heeft een (aanvullende) financieringsbehoefte van minimaal € 5.000 en maximaal € 35.000.
  • U heeft alle vergunningen die voor de uitoefening van de onderneming noodzakelijk zijn.
  • Uw onderneming is niet langer dan 5 jaar actief.
  • U heeft een volledig ingevuld ondernemings- of doorstartplan.

Producten & diensten:

Garantiefonds Microkrediet Amsterdam staat garant voor een banklening van minimaal € 5.000 en maximaal € 35.000 per onderneming.

Coaching

Coaching mogelijkheden: nee

Adres:

Garantiefonds Microkrediet Amsterdam
website: www.amsterdam.nl