logo

Stichting Cultuur-Ondernemen

Wie is Cultuur-Ondernemen:

Stichting Cultuur-Ondernemen is de nieuwe naam van Kunst & Zaken en Kunstenaars & Co die op 1 juli 2010 gefuseerd zijn met elkaar. Cultuur- Ondernemen ondersteunt en begleidt kunstenaars, creatieven en culturele organisaties bij het zakelijk optimaal benutten van hun creatieve kapitaal. Zij verzamelt en deelt kennis van de culturele sector en brengt kunstenaars, creatieven en culturele instellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij elkaar. De doelstelling is om de doelgroep te professionaliseren en economisch zelfstandig te maken. Zo stimuleert Cultuur-Ondernemen het ondernemerschap en krijgt de doelgroep een financieel onafhankelijkere positie.

Voor kunstenaars en creatieven gebeurt dit onder anderen door middel van persoonlijk advies, individuele begeleiding, re-intergratietrajecten, workshops, opleidingen, trainingen en financiële ondersteuning (cultuurlening, Wwik of fondsen).

Doelgroep:

Cultuur-Ondernemen ondersteunt en begeleidt kunstenaars, creatieven en culturele organisaties die hun werkzaamheden beroepsmatig uitvoeren. Om in aanmerking te komen moet een kunstenaar aantonen dat hij beroepsmatig werkt. Dit moet blijken uit het beroepsmatigheidsonderzoek dat Cultuur-Ondernemen in opdracht van de centrumgemeenten uitvoert. (raadpleeg de website www.cultuur-ondernemen.nl)

Producten & diensten:

De producten & diensten van Cultuur-Ondernemen voor kunstenaars en creatieven zijn onder anderen persoonlijk advies, individuele begeleiding, re-integratietrajecten, workshops, opleidingen, trainingen en financiële ondersteuning (cultuurlening, Wwik of fondsen).

  • Advies, begeleiding, re-integratietrajecten, workshops, opleidingen, trainingen. Deze kunnen intern aangeboden worden of extern op kunstacademies of samenwerkende organisaties.
  • Cultuurlening Klein: lening tot € 6.000,- deze lening wordt tevens uitgekeerd door Cultuur-Ondernemen.
  • Cultuurlening Groot: vanaf € 10.000 deze lening wordt uitgekeerd door de Triodos Bank, waarbij Cultuur-Ondernemen garant staan voor de lening.
  • Lenen om te leren tot € 1.500,- deze lening kan worden afgesloten voor een training of opleiding oa. Bik-opleinding, menoring-traject of KIS-opleinding.
  • WWIK: Wet Werk Inkomen Kunstenaars is een regeling voor startende of beroepsmatig werkende kunstenaars die een professionele beroepspraktijk op willen bouwen. (kijk voor de voorwaarde op de website www.cultuur-ondernemen.nl)

Coaching

Coaching mogelijkheden: ja, verschillende pakketen
Kosten coaching: ja, ligt aan keuze pakket
Aanvullende kosten: nee

Adres:

Cultuur-Ondernemen Amsterdam

Nieuwe Herengracht 119
1011SB Amsterdam
Postbus 2617
1000CP Amsterdam
+31 (0)20-5352500

Cultuur-Ondernemen Rotterdam - Vestiging Westzeedijk

Westzeedijk 102
3016 AH ROTTERDAM
Postbus 25281
3001 HG Rotterdam
+31 (0)10 - 436 66 67
website: www.cultuur-ondernemen.nl
email: info@cultuur-ondernemen.nl