logo

Qredits

Wie is Qredits:

Qredits is geen bank maar een landelijke kredietinstelling voor ondernemers. Qredits is de handelsnaam van Stichting Microkrediet Nederland. Deze stichting (zonder winstoogmerk) is een uniek samenwerkingsverband tussen ABN AMRO Bank, ING Nederland en Rabobank Nederland, het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Qredits geeft ondernemers de financiële ruimte om dromen te verwezenlijken met behulp van individueel advies op maat aan het midden-en kleinebedrijf. Op de website van Qredits kan online een aanvraag worden ingediend. Wordt het ondernemingsplan goedgekeurd dan komt een bedrijfsadviseur van Qredits bij de klant thuis.

Het doel van Qredits is de ontwikkeling van het kleinbedrijf te bevorderen door specifieke kredietverlening- en coachingsfaciliteiten aan te bieden aan ondernemingen met minder dan 5 werknemers, ondernemers of zelfstandigen (ZZP'ers). Qredits heeft geen winstoogmerk en wil vooral haar visie praktisch vormgeven door ondernemerschap in Nederland breder toegankelijk te maken.

Per 15 september 2011 heeft Qredits haar maximum kredietmogelijkheid verruimt van  € 35.000 naar  € 50.000. Met deze verhoging is Qredits in staat nog meer (startende) ondernemers te financieren en het ondernemerschap in het kleinbedrijf verder te stimuleren.

De gegevens die gebruikt worden op deze database hebben alleen betrekking op kredieten tot  € 35.000. Dit omdat de definitie van microkredieten  €35.000 is die het Centrum voor Microfinanciering hanteert.

Doelgroep:

Qredits is er voor startende en bestaande ondernemers die een bedrijfskrediet nodig hebben van maximaal € 50.000,-. Om een aanvraag te kunnen doen is het van belang dat er een goed uitgewerkt ondernemings- en financieel plan aanwezig is.

Producten & diensten:

  • Starterskrediet: een zakelijke lening aan startende in de vorm van een zakelijke lening met een maximum van € 50.000,-
  • Bedrijfskrediet: een zakelijke lening aan bestaande ondernemers in de vorm van een zakelijke lening met een maximum van € 50.000,-
  • Hulp bij het schrijven van een ondernemings- en financieelplan
  • Coaching: om een optimaal succes na te streven kan microkrediet het beste worden gecombineerd met coaching. Via www.qoachpool.nl kunnen ondernemers uit diverse coachingsprofielen kiezen, waardoor coaching optimaal is afgestemd op de wensen en behoefte van de klant.

Coaching

Coaching mogelijkheden: ja, via qoachpool
Kosten coaching: ja, afhankelijk van het pakket

Afsluitkosten

Een vast bedrag, afhankelijk van hoogte van de lening:
€ 0,- tot € 5.000,- = € 250,-
€ 5.000,- tot € 15.000,- = € 350,-
€ 15.000,- tot € 35.000,- = € 500,-

Adres:

Qredits

Bezoekadres
Wierdensestraat 27
7607 GE Almelo

Postadres

Postbus 302
7600 AH Almelo
website: www.qredits.nl
Website: www.qoachpool.nl
Telefoon: 0546 53 40 10